Finalitat i propietat d’aquest lloc web

Vostè ha accedit al lloc web de la societat mercantil andorrana DIRECTE, S.L. (en endavant, “DIRECTE, S.L.”), amb número de registre tributari L-707740-Z. Aquesta esta domiciliada al Carrer Pere d'Urg, 9, AD500 Andorra la Vella, i amb número de telèfon +376 827 012

El domini d’Internet www.directesl.net, el qual permet l’accés a aquest lloc web, és propietat de NATUR PAPER. La finalitat d’aquest lloc web és informar sobre la empresa DIRECTE, S.L., i en especial, sobre els serveis i els productes que aquest ofereix.

 

Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L'accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privacitat (en endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Tanmateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

Tot i que aquest lloc web faci referència a productes, serveis, marques i/o noms de tercers, aquest fet no constitueix llur patrocini o recomanació per part de DIRECTE, S.L.

 

Reserva de la facultat de modificació dels Termes i Condicions d’ús d’aquest lloc web

DIRECTE, S.L. es reserva la facultat d'efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes dels Termes i Condicions. Per tant, DIRECTE, S.L. recomana als usuaris d’aquest lloc web que en revisin els Termes i Condicions periòdicament.

 

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició del terme “continguts”:

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre continguts incorporats:

Els continguts d’aquest lloc web incorporats per DIRECTE, S.L. són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques de contingut econòmic anàleg de titularitat de DIRECTE, S.L. o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts que s’han esmentat (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), excepte que DIRECTE, S.L. o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions escrites.

Per tant, DIRECTE, S.L. es reserva la facultat de fer ús de marques d'aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, DIRECTE, S.L. es reserva la facultat d'interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques contingut econòmic anàleg que s’han indicat.

 

Dret d'exclusió

DIRECTE, S.L. es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els Termes i Condicions.

 

Responsabilitats

Conductes dels usuaris d’aquest lloc web:

DIRECTE, S.L. no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment per part dels usuaris dels Termes i Condicions.

Altres:

DIRECTE, S.L. no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d'aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control, actualitzacions o manteniment, o per errades degudes al servidor o a tercers intermediaris o proveïdors.

DIRECTE, S.L. no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin del seu control.

DIRECTE, S.L. no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d'enllaços, directoris o altres mitjans inclosos en aquest lloc web, tant si els ha incorporat DIRECTE, S.L. o usuaris d’aquest lloc web. Per tant, DIRECTE, S.L. no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a conseqüència del seu ús.

 

Autorització d'enllaços

Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web ha d’estar vinculat a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats expressament per DIRECTE, S.L..

Tanmateix, DIRECTE, S.L. prohibeix la creació d'enllaços des de llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

 

Galetes o “Cookies”

Aquest lloc web utilitza galetes, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en els ordinadors i en altres dispositius mòbils o electrònics des dels quals els usuaris accedeixen a aquest lloc web, i que permeten, entre d’altres, obtenir informació sobre la data i l’hora d'entrada dels usuaris a aquest lloc web i sobre els continguts que seleccionen, la qual cosa permet millorar-ne la qualitat i seguretat.

Concretament, DIRECTE, S.L. utilitza galetes per facilitar la navegació per aquest lloc web i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis que ofereix als usuaris. Les galetes utilitzades s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu dispositiu i no proporcionen referències que permetin obtenir les seves dades de caràcter personal. Tampoc es poden llegir les galetes implantades en el seu dispositiu des d'altres servidors. La informació que DIRECTE, S.L. analitza mitjançant les galetes és la direcció de protocol d'Internet (IP) utilitzada per l’usuari, el tipus i la versió del seu navegador, el sistema operatiu i la plataforma utilitzada per a la connexió, així com la data i l'hora d'aquesta activitat.

DIRECTE, S.L. utilitza galetes pròpies i de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts, com ara els serveis estadístics de Google Analytics.

Els usuaris poden impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de l'opció corresponent al seu navegador, tot i que se’ls adverteix que la seva desactivació pot afectar el bon funcionament d’aquest.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regeixen per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest lloc web se sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

  • Registro

Nuevo registro de cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Entrar en vez O Restablecer la contraseña